Home
You Are Here: Home » Sveikata » Kaip žmogų veikia medžių energetika

Kaip žmogų veikia medžių energetika
medziu_energetinka

Žmogus nuo neatmenamų laikų jautė ypatingą ryšį su medžiais. Visose kultūrose medis kaip gyvenimo simbolis yra šventas ir laikomas žmonių giminės protėviu. Daugelyje tautų yra išlikusi tradicija gimus vaikui kieme arba sode pasodinti medį. Dažnai tarp medžio ir vaiko užsimegzdavo papildomas ryšys, nes sodinant medį į duobę įdėdavo pla­centą. Kartais medį paliedavo vandeniu, kuriame pirmą kartą numaudė kūdikį. Taip vėliau medis ir vaikas išlaikydavo paslaptingą ryšį.

Išėję pasivaikščioti po mišką galime pa­justi, kaip mūsų energetinis kūnas prasi­skverbia j medžių gyvybinės energijos lau­kus: žmogaus ir medžio energetiniai laukai plūsta vienas į kitą, įkrauna, pripildo, išlygi­na vienas kitą. Namo grįžtame atsigavę, su­stiprėję, kupini naujų idėjų, polėkio ir gyvy­binių jėgų.

Yra žinoma, kad žmogui savo energijos suteikia beržai, ąžuolai, pušys, obelys, ypač laukinės, maumedžiai, kaštonai, buksme- džiai, kedrai. Universaliausi gydytojai – ber­žai ir ąžuolai, todėl beveik visiems pataria­ma pamėginti jais gydytis.

Iš žmogaus energiją pasisavina drebu­lės, alksniai, gluosniai, uosiai. Jais pataria­ma gydytis ligotiems žmonėms, nes šie me­džiai paima ir neigiamą ligonių energiją ir taip padeda jiems išgyti. Specialistai teigia, jog norint, kad medis padėtų gydyti ligas, pirmiausia reikia prisiglausti prie medžio pa­imančio energiją, o po to prisiglausti prie medžio, kuris energiją teikia.

ĄŽUOLAS skleidžia teigiamą energinę galią, stiprina imunitetą, gydo infekcines li­gas. Šis medis gerina nuotaiką, aktyvina gal­vos smegenų veiklą, suteikia jėgų, pagyvi­na kraujotaką, padeda greičiau pasveikti. Tai meno bei pranašystės medis. Visoje Euro­poje tai yra ilgaamžiškumo, valdžios ir jė­gos simbolis. Ąžuolas skatina žmogų susi­mąstyti apie save patį.

LIEPA. Ji buvo ir vis dar yra įsimylėju­siųjų medis. Liepų energija gydo fizines ne­galias, silpnumą, nuovargį ir sugrąžina gy­venimo džiaugsmą. Jei norite pasikrauti gai­vinančios liepų energijos, pastovėkite šalia liepos pusvalandį.

ALKSNIS. Jo energija veikia dvasinius organus, kurie yra neveikliose liaukose ir gali pagerinti bei sustiprinti vidutinius gabu­mus. Jam spinduliuojant atvėsinamas su­erzintas ir įkaitęs protas. Yapč teigiamai jis veikia „galvą praradusias” moteris.

KAŠTONAS. Yra paprotys kelnių kiše­nėje nešiotis kelis kaštonus – kaip apsaugą nuo reumato. Kaštonas padeda gydyti reu­matą, centrinės nervų sistemos ligas, ne­migą, žadina optimizmą. Jie geba normali­zuoti širdies ir kraujagyslių veiklą, sustip­rinti imuninę sistemą.

UOSIS. Hildegardas von Bingenas uosį vadina „apdairaus proto simboliu”. Uosis skatina kepenų ir inkstų veiklą, iš organiz­mo varo skysčius. Jo spinduliuojama ener­gija taip pat gydo karščiavimą persišaldžius. Per rankas tekanti uosio energija daro gerą poveikį sergant reumatinėmis ligomis, ken­čiant raumenų skausmus, kai gelia strėnas. Uosis taip pat perduoda tam tikrą jėgą, kuri šiaurės tautų mitologijoje apibūdinama kaip „Odino šauksmas” arba „sielų išjudinančio­ji”. Ji padeda ugdyti žmogaus gabumus, stiprina asmenybę, skatina apdairumą.

KUKMEDIS. Jis saugo nuo tamsių jėgų įtakos ir sužadina prisiminimus apie buvu­sius įsikūnijimus. Linkusiems į šizofreniją niekada negalima per prievartą būti po kuk­medžiu, kukmedžių alėjoje ar miške, nes dėl kukmedžio poveikio jie gali netekti daug gyvybinės energijos. įspėjimas. Buko nuo­virai yra labai nuodingi.

EGLĖ mažina susikaupusią neigiamą energiją, naikina streso padarinius, gerina nuotaiką, gydo nuovargį ir depresiją, saugo nuo neigiamo šalutinio poveikio. Jos geba iš vidinių žmogaus organų ištraukti nereika­lingą skystį. Eglė, kaip ir pušis, yra ugnies medis, kuris gaivinamai veikia ir energijos, r ūpo stokojančius žmones. Žmonės, išma­nantys apie augalų energetiką, teigia, kad egles sodinti arčiau kaip 6-8 metrai nuo namo nepatartina. Suaugusi eglė tampa ener­getiniu vampyru.

PUŠYS gydo peršalimo ligas, stimuliuoja organizmo imuninę sistemą, gerina kraujo sudėtį, yra puikus antidepresantas – nura­mina sudirgusią centrinę nervų sistemą. Pu­šyne nepatartina vaikščioti sergantiems hi­pertonija bei širdies ir kraujagyslių ligomis. Patyrusiems miokardo infarkto priepuolį pu­šyne galima pasivaikščioti tik 10-15 minu­čių. Pušis priskiriama prie ugnies medžių ir, kaip ir daugelis kitų spygliuočių, teikia gy­vybinių jėgų žmonėms, kurie jaučia energi­jos stoką ir apatiją. Ji grąžina į sielą šviesą ir gyvenimo džiaugsmą, išsklaido liūdesį ir širdgėlą, išlaisvina nuo gyvenimą gniuždan­čios savigraužos.

KLEVAS. Jo spinduliuojama gydomoji energija yra rimta pagalba nesveikiems au­diniams. Šalia šio medžio žmogų apima džiu­gi nuotaika, sustiprėja centrinė nervų siste­ma, sumažėja agresyvumas. Po klevu pa­tartina pastovėti 20-25 minutes.

BERŽAS. Jis yra atgimstančios gamtos gyvenimo ir pasaulio medis. Beržo energe­tinis spinduliavimas sužadina žmogaus energetinį lauką, veikia gaivinamai, išvaro blogą nuotaiką, susierzinimą, depresiją ir ne­rimą. Beržo energija gydo nemigą ir skatina kūrybines galias. Beržas papildo orą svei­katai naudingomis medžiagomis, padeda su­telkti dėmesį. Taip pat šių medžių energija gerina organizmo medžiagų apykaitos pro­cesus, stiprina limfmazgių sistemą. Beržas jums padės, jei nugara prisiglausite prie jo ir pastovėsite 10-15 minučių.

VYŠNIA. Apie žydinčios vyšnios medį mėgsta rinktis subtiliosios materijos būty­bės.

OBELIS. Obuolys yra stipriausias tarp vaismedžių. Jos daro teigiamą įtaką esant virškinamojoo trakto negalavimams.

KRIAUŠĖ. Kriaušės medžio subtilioji gy­domoji energija valo organizmą ir šalina tok­sinus.
Visos teisės saugomos. © 2011 Agronomija.lt. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Agronomija.lt sutikimą.

Scroll to top